Khoa Bổ túc Cán bộ và Hợp tác Quốc tế

Thứ ba, 10:38 Ngày 21/07/2015.
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng đang đi làm và có nhu cầu nâng cao trình độ kiến thức lên bậc đại học, tính từ thời điểm năm 2009 đến nay, Học viện hàng không Việt Nam đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo được 7 khóa học chuyên ngành quản trị kinh doanh hàng không...
Chủ nhật, 10:38 Ngày 08/03/2015.
Khoa Bổ Túc Cán Bộ & Hợp Tác Quốc Tế (Trước đây là Khoa Bổ Túc Cán Bộ). Tên tiếng Anh: In-service training and International coporation faculty. Khoa được thành lập ngày 08/1/2007 để đáp ứng nhu cầu tổ chức, đào tạo và huấn luyện cho các cán bộ trong ngành hàng…
TOP