Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn Hàng không

Thứ năm, 10:43 Ngày 29/09/2016.
Nhằm đáp ứng nhu phát triển của Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn Hàng không (thuộc Học viện HKVN), từ tháng 10/2016 chuyên trang chính thức của Trung tâm sẽ đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://aviationtraining.vaa.edu.vn/ Chuyên trang sẽ là nơi cung cấp các thông tin về khóa học, chương trình đào tạo, các kiến thức chuyên ngành hàng không và là nơi tư vấn cho người học, doanh nghiệp lựa chọn các khóa học phù hợp.
Chủ nhật, 10:43 Ngày 26/07/2015.
Trung tâm dịch vụ và tư vấn Hàng không là tổ chức trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Ngành Hàng không nói riêng và cho xã hội nói chung.
TOP