Phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý SV

Thứ sáu, 10:30 Ngày 11/09/2015.
Căn cứ Thông báo số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016. Căn cứ Thông báo số 2522/BHXH-THU ngày 05/08/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc điều chỉnh bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016.
Thứ hai, 10:30 Ngày 07/09/2015.
Mẫu đơn xin vào nội trú ký túc xá
Thứ hai, 10:31 Ngày 07/09/2015.
  Mẫu đơn xin miễn giảm học phí
Thứ hai, 10:31 Ngày 07/09/2015.
Mẫu giấy xác nhận vay vốn ngân hàng
Thứ hai, 10:31 Ngày 07/09/2015.
Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên
Thứ hai, 10:32 Ngày 07/09/2015.
Để đảm bảo công tác cập nhật thông tin liên quan đến Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Phòng TCCB&QLSV đề nghị các trường hợp được thông báo trực tiếp “download” các mẫu văn bản kèm theo dưới đây – Ghi cập nhật thông tin ký tên gửi về ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phòng TCCB&QLSV, đồng thời gửi file đến email: hiepnh@vaa.edu.vn để bổ sung hồ sơ quản lý tại đơn vị.
Thứ năm, 10:32 Ngày 13/08/2015.
Học viện Hàng không Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng trong năm 2015 như sau: Điều kiện đăng ký xét tuyển lao động Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng năm 2015:  
Thứ hai, 10:34 Ngày 07/09/2015.
1.Phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý sinh viên Địa chỉ: Phòng A.03 – 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Phú Nhuận, HCM (Trụ sở chính) Sđt: 08. 39970591
Thứ hai, 10:35 Ngày 07/10/2013.
Phòng Tổ chức cán bộ - Quản lý sinh viên thông báo việc triển khai thực hiện quyết định số 1035/QĐ-HVHKVN, ngày 12/12/2012 của Giám đốc học viện Hàng không Việt Nam về việc quy định đồng phục Học sinh - sinh viên. Thời gian thực hiện và kiểm tra…
Chủ nhật, 10:35 Ngày 02/08/2015.
Chức năng Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác: Tổ chức và cán bộ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và lao động hợp đồng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác học sinh, sinh viên; Tổ chức hoạt động các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên và công tác chấm điểm rèn luyện học sinh, sinh viên.
TOP