Phòng Tài chính Kế toán

Thứ ba, 10:56 Ngày 25/08/2015.
Vui lòng xem file đính kèm về quy định thu học phí các khóa học năm 2015 – 2016 tại đây
Thứ ba, 10:56 Ngày 23/06/2015.
Mức học phí hè cho học phần dưới 20 sinh viên
Thứ bảy, 10:56 Ngày 21/03/2015.
1.KÊNH NỘP HỌC PHÍ TẠI QUẦY GIAO DỊCH – Sinh viên hoặc người đại diện đến các điểm giao dịch của các chi nhánh Agribank và các phòng GD trên toàn quốc nêu rõ yêu cầu với giao dịch viên là nộp tiền học phí cho Học viện Hàng Không Việt Nam và cung cấp Mã số sinh viên cho Giao dịch viên ngân hàng.
TOP