Đào tạo Sơ cấp nghề

1. NGHỀ: AN NINH KIỂM SOÁT

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo,  học viên sẽ được trang bị những kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và thái độ ứng cử trong kiểm tra, giám sát an ninh tại nhà ga, khu vực công cộng, sân bay, canh gác tại các khu vực hạn chế.

Thời gian đào tạo

03 tháng

Tiêu chuẩn đầu vào

 • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

2. NGHỀ: AN NINH SOI CHIẾU

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo, học viên sẽ được trang bị những kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng và thái độ ứng cử trong kiểm tra, giám sát an ninh tại nhà ga, khu vực công cộng, sân bay, canh gác tại các khu vực hạn chế.

Thời gian đào tạo

03 tháng

Tiêu chuẩn đầu vào

 • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

3. NGHỀ: ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY CƠ BẢN

Trang bị cho người học những kiến thức chung về pháp luật Hàng không dân dụng, kiến thức cơ bản về an ninh, an toàn hàng không, kiến thức về không lưu, khí tượng, thông tin liên lạc, tính năng máy bay và kỹ năng làm việc thực tế về nghiệp vụ lập kế hoạch bay của người khai thác tàu bay và trợ giúp tổ lái trong quá trình thực hiện chuyến bay. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học, người học có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhân viên, điều độ khai thác bay tại Hãng hàng không:

 1. Trợ giúp người chỉ huy tàu bay chuẩn bị chuyến bay và cung cấp cho người chỉ huy tàu bay những thông tin cần thiết liên quan đến chuyến bay
 2. Trợ giúp người chỉ huy tàu bay chuẩn bị các kế hoạch bay khai thác và kế hoạch bay không lưu; ký và nộp kế hoạch bay không lưu cho cơ quan không lưu thích hợp khi được ủy quyền.
 3. Cung cấp cho người chỉ huy tàu bay khi đang bay những thông tin cần thiết cho việc điều khiển tàu bay một cách an toàn.
 4. Trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện những phương thức được quy định trong tài liệu khai thác tàu bay.

Thời gian đào tạo

 • Chương trình 1: 179 giờ lý thuyết, 729 giờ thực hành, dành cho đối tượng học viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng không.
 • Chương trình 2: 295 giờ lý thuyết, 729 thực hành, dành cho đối tượng học viên chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Tiêu chuẩn đầu vào

Học viên là các nhân viên của các Hãng hàng không hoặc do Học viện Hàng không Việt Nam tuyển chọn.

4. NGHỀ: KIỂM SOÁT ĐƯỜNG DÀI

Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để sau khi hoàn thành khóa học người học có thể thực hiện được những nhiệm vụ của một nhân viên kiểm soát không lưu đường dài làm việc trong môi trường radar và không radar; cụ thể là:

 • Cung cấp phân cấp cho tàu bay hoạt động trong vùng kiểm soát
 • Phối hợp với các cơ quan kiểm soát tiếp cận và các đài kiểm soát sân bay để phân cách tàu bay ra, vào vùng trách nhiệm của mình
 • Sử dụng được Tiếng anh chuyên ngành để liên lạc bằng thoại vô tuyến (RTF) với các tổ lái trong vùng trời trách nhiệm.

Thời gian đào tạo

03 tháng

Tiêu chuẩn đầu vào

Những học viên đã có bằng Kiểm soát tại sân được cấp bởi những cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài nước được nhà chức trách hàng không Việt Nam công nhận.

5. NGHỀ: KIỂM SOÁT TIẾP CẬN

Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để sau khi hoàn thành khóa học người học có thể thực hiện được những nhiệm vụ của một nhân viên kiểm soát không lưu tiếp cận làm việc trong môi trường radar và không radar; cụ thể là:

 • Cung cấp phân cấp cho tàu bay hoạt động trong vùng kiểm soát tiếp cận
 • Phối hợp với các cơ quan kiểm soát đường dài và các đài kiểm soát sân bay để phân cách tàu bay ra, vào vùng trách nhiệm của mình
 • Sử dụng được Tiếng anh chuyên ngành để liên lạc bằng thoại vô tuyến (RTF) với các tổ lái trong vùng trời trách nhiệm.

Thời gian đào tạo

03 tháng

Tiêu chuẩn đầu vào

Những học viên đã có bằng Kiểm soát tại sân được cấp bởi những cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài nước được nhà chức trách hàng không Việt Nam công nhận.

6. NGHỀ: KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG TÀU BAY

Mục tiêu đào tạo

 • Kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về tàu bay và các hệ thống trên tàu bay;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khung sườn, động cơ, các thiết bị và các hệ thống cơ khí tàu bay;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần của các hệthống cơ khí trên tàu bay;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra được các giải pháp xử lý các sự cố trong quá trình khai thác sử dụng thiết bị cơ khí tàu bay;

+ Vận dụng được các kiến thức của mình vào thực tế, sử dụng các quy trình bảo dưỡng tàu bay;

+ Trình bày được khái quát về luật Hàng không, quy chế an toàn Hàng không;

+ Trình bày được khái quát về an toàn lao động, an toàn sân đỗ.

 •  Kỹ năng

+ Chuẩn bị được tài liệu, trang thiết bị,dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng tàu bay;

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;

+ Đọc hiểu và sử dụng thành thạo tài liệu, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thuộc lĩnh vực cơ khí tàu bay của nhà sản xuất (bằng tiếng Anh);

+ Bảo dưỡng thành thạo khung sườn, động cơ và các hệ thống thuộc lĩnh vực cơ khí tàu bay;

+ Thay thế được các bộ phận, thiết bị tàu bay tại sân đỗ.

Cơ hội việc làm

Học sinh tốt nghiệp Sơ nghề Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay sẽ:

 • Làm việc tại các công ty, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bịcơ khí tàu bay.
 • Làm việc tại phòng kỹ thuật các công ty, các hãng Hàng không.
 • Làm việc tại các công ty dịch vụ kỹ thuật Hàng không.

7. NGHỀ: PHỤC VỤ HÀNG HÓA

Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để sau khi hoàn thành khóa học người học có thể thực hiện được những nhiệm vụ của một nhân viên phục vụ hàng hóa tại các cảng hàng không.

Thời gian đào tạo

03 tháng

Tiêu chuẩn đầu vào

 • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

8. NGHỀ: QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về khí tượng hàng không, người học biết quan trắc và làm các bản tin báo cáo thời tiết sân bay, khai thác các trang thiết bị phục vụ cho công tác quan trắc, phối hợp với các bộ phận khác phục vụ hoạt động bay.

Thời gian đào tạo

03 tháng

Tiêu chuẩn đầu vào

 • Tốt nghiệp Sơ cấp Khí tượng trở lên.
 • Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định
 • Bằng A tiếng Anh trở lên (hoặc tương đương).
TOP