Khoa không lưu

Thứ hai, 10:40 Ngày 31/08/2015.
Nội dung đang cập nhật.....
Thứ hai, 10:40 Ngày 03/08/2015.
Không Lưu là một khoa chuyên ngành kỹ thuật của Học viện Hàng không Việt Nam. Khoa có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Quản lý hoạt động bay, chuyên ngành Không lưu....
TOP