Tuyển dụng cán bộ

Thứ hai, 08:24 Ngày 11/01/2016.
  Cảng vụ Hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015. Mọi thông tin vui lòng xem file đính kèm tại đây
Thứ năm, 08:24 Ngày 13/08/2015.
Học viện Hàng không Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng trong năm 2015 như sau: Điều kiện đăng ký xét tuyển lao động Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng năm 2015:
TOP