Khoa vận tải hàng không

Thứ ba, 10:43 Ngày 04/08/2015.
Học viện Hàng Không Việt Nam vừa qua đã tổ chức cho sinh viên các lớp Đại học (ĐH) khóa 6 và Cao đẳng C4 (C5) đi tham quan thực tế tại Cam Ranh từ ngày 12/10 đến ngày 26/11. Mỗi chuyến đi của các lớp kéo dài trong thời gian 2 ngày, 3 đêm dưới sự giám sát và hướng dẫn của 2 giảng viên (GV) Học viện....
Thứ năm, 10:42 Ngày 06/08/2015.
Khoa vận tải hàng không là một khoa chuyên ngành của Học viện. Khoa có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh...
TOP