Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Hàng không

Thứ tư, 10:44 Ngày 02/03/2016.
Vừa qua, Học viện hàng không Việt Nam đã tổ chức buổi Nghiệm thu giáo trình An ninh Hàng không kéo dài 2 ngày làm việc (từ ngày 29/02/2016 – 01/03/2016) . Buổi nghiệm thu diễn ra nghiêm túc và kết thúc tốt đẹp, qua quá trình thảo luận, xem xét , giáo trình An ninh Hàng không đã được hội đồng thông qua và đạt yêu cầu.
TOP