Đào tạo cao đẳng chính quy

Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy gồm 2 ngành:

1. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không (thời gian đào tạo 3 năm).

 Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm được các kiến thức nền tảng về kinh tế và kinh tế vận tải hàng không, đồng thời có khả năng vận dụng vào trong các hoạt động như tổ chức khai thác hãng hàng không, hoạt động khai thác mặt đất, khai thác cảng hàng không sân bay.

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG HÀNG KHÔNG – Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (thời gian đào tạo 3 năm).

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tin học, kiến thức lập trình C/C++, khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành điện tử truyền thông như: ORCAD, Matlab, Proteus…Vận dụng được các kỹ thuật truyền thông như: anten truyền sóng, chuyển mạch, truyền dẫn, truyền số liệu để giải thích hoạt động của các thiết bị tương ứng, có khả năng phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử truyền thông, hiểu được nguyên lý, các phương pháp phân tích hoạt động của hệ thống thông tin di động, vệ tinh, mạng truyền thông…

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

TOP