Khoa Điện tử Viễn thông Hàng không

Thứ tư, 10:41 Ngày 12/08/2015.
Sinh viên xem thông tin tại đây
Thứ hai, 10:41 Ngày 03/08/2015.
Được thành lập năm 1979, Khoa Điện Tử Viễn Thông Hàng Không là một trong ba khoa đầu tiên của trường Hàng Không Việt Nam. Hiện nay, hằng năm với gần 100 sinh viên ở bậc đại học và cao đẳng tốt nghiệp, Khoa Điện Tử Viễn Thông Hàng Không…
TOP