Khoa Kỹ thuật Hàng không

Thứ năm, 10:42 Ngày 06/08/2015.
1.Chức năng Khoa Kỹ thuật Hàng không là đơn vị quản lý chuyên môn của Học viện có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ...
TOP