Giới thiệu

Chủ nhật, 10:38 Ngày 08/03/2015.
Khoa Bổ Túc Cán Bộ & Hợp Tác Quốc Tế (Trước đây là Khoa Bổ Túc Cán Bộ). Tên tiếng Anh: In-service training and International coporation faculty. Khoa được thành lập ngày 08/1/2007 để đáp ứng nhu cầu tổ chức, đào tạo và huấn luyện cho các cán bộ trong ngành hàng…
TOP