Giới thiệu khoa Bổ túc Cán bộ và Hợp tác Quốc tế

Chủ nhật, 10:38 Ngày 08/03/2015.

Khoa Bổ Túc Cán Bộ & Hợp Tác Quốc Tế (Trước đây là Khoa Bổ Túc Cán Bộ). Tên tiếng Anh: In-service training and International coporation faculty. Khoa được thành lập ngày 08/1/2007 để đáp ứng nhu cầu tổ chức, đào tạo và huấn luyện cho các cán bộ trong ngành hàng không.

1. Chức năng & nhiệm vụ

 • Quản lý đào tạo các lớp vừa làm vừa học do Học viện mới tổ chức
 • Tổ chức tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học.
 • Ngoài ra đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ mới Khoa còn quản lý đào tạo cao học liên kết với các trường đại học khác.
 • Theo dõi các dự án hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức quốc tế
 • Tổ chức và quản lý các khóa học cho học viên nước ngoài
 • Tổ chức, quản lý và tham gia giảng dạy các lớp bổ túc, bồi dưỡng cập nhật kiến thức nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không.
 • Phối hợp với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Số tiết giảng dạy trong năm đạt 1.700 tiết  

 

2.Tổ chức nhân sự

Lực lượng giảng viên cơ hữu của Khoa

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Phùng Thế Tám Phó TK 0903812636 phungthetam@yahoo.com
2 Vũ Ngọc Dũng Chuyên viên 0989033034 vungocdungfto@gmail.com
3 Hồ Thị Hòa Giáo vụ 0937009297 hoaht@vaa.edu.vn

 

Bên cạnh đó, lực lượng giảng viên mời giảng của Khoa là khoảng 21 giảng viên, là những cán bộ có chuyên môn cao, hiện đang công tác tại các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không.

3. Hoạt động đào tạo

 Từ năm 2009 đến nay Khoa Bổ túc cán bộ & Hợp tác quốc tế đã tổ chức tuyển sinh và quản lý đào tạo hệ Đại học hình thức vừa làm vừa học

Hàng năm tổ chức lớp học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia.

 Ngoài ra từ khi thành lập đến nay, Khoa Bổ Túc Cán Bộ & Hợp Tác Quốc Tế đã tổ chức và đào tạo những khoá học  như sau:  

 • Anh ngữ Kỹ Thuật Hàng Không
 • Khóa Huấn luyện Nhân viên điều hành khai thác bay
 • Bồi dưỡng cán bộ quản lý cảng Hàng Không
 • Điều hành khai thác bay cơ bản
 • Kiến thức cơ bản Hàng Không
 • Bồi dưỡng kiến thức kiểm tra soi chiếu và An Ninh hàng không
 • Bồi dưỡng kiến thức Hàng Không Phi Công dành cho Pacific Airlines
 • Bồi dưỡng cán bộ hàng không Campuchia
 •  “Quy định hàng hóa nguy hiểm – Dangerous Goods Regulations”

Bài viêt liên quan

TOP