• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng Quản lý Thu

  Số/ký hiệu: HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH

 • Thứ ba, 16:22 Ngày 11/12/2018
 • Phân loại: Công văn
  Loại văn bản:  Quản lý Thu
  Số hiệu:  HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH
  Người ký  BHXH BÌNH DƯƠNG + SLĐTBXH
  Trích yếu Thực hiện điều chỉnh đối tượng tham gia và mã quyền lợi BHYT cho một số đối tượng theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP 
  Tải tệp đính kèm  HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH

  Nội dung trong tệp đính kèm:

  Bài viết liên quan