• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm

 • 2051/BHXH-QLT
  • 2051/BHXH-QLT

   Thứ ba, 16/05/2017

   Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung v/v đóng BHXH, BHYT năm 2017

 • 1016/BHXH-QLT
  • 1016/BHXH-QLT

   Thứ hai, 20/03/2017

     Trích yếu: Gia hạn thẻ BHYT từ tháng 4/2017

 • Số/ký hiệu: 830/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 56/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 56/BHXH-QLT

   Thứ hai, 09/01/2017

   Trích yếu: Thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng đầu năm 2017

 • Số/ký hiệu: 53/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 5167/BHXH-QLT
 • Số / Ký hiệu: 46/2014/QH13
 • Số / Ký hiệu: 3334/BHXH-QLT
 • Số / Ký hiệu: 2693/BHXH-GĐBHYT
  • Số / Ký hiệu: 2693/BHXH-GĐBHYT

   Thứ sáu, 23/11/2018

   Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành

 • Số/ký hiệu: 2692/BHXH-GĐBHYT
  • Số/ký hiệu: 2692/BHXH-GĐBHYT

   Thứ sáu, 23/11/2018

   Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành

 • Số / Ký hiệu: 2861/BHXH-QLT
 • Số / Ký hiệu: 882/BHXH-QLT
 • Số / Ký hiệu: 5671/BHXH-QLT
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 6/4/2019 –12/04/2019)
 • Số/ký hiệu: 5485/BHXH-QLT
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 30/3/2019 – 05/04/2019)
 • Số / Ký hiệu: 3892/BHXH-PT
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 23/3/2019 – 29/3/2019)