• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm

 • Số/ký hiệu: 1781/TB- BHXH
  • Số/ký hiệu: 1781/TB- BHXH

   Thứ năm, 01/11/2018

   Trích yếu: In tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN năm 2018

 • 2497/BHXH-KTTN
  • 2497/BHXH-KTTN

   Thứ ba, 30/10/2018

   Trích yếu: Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định trước ngày cuối cùng của tháng

 • Số/ký hiệu: 02/HD-BHXH
  • Số/ký hiệu: 02/HD-BHXH

   Thứ sáu, 12/10/2018

   Trích yếu: Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019 Khối các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 • Số/ký hiệu: 2340/BHXH-VP
 • 1555/TB-BHXH
  • 1555/TB-BHXH

   Thứ hai, 24/09/2018

   V/v cấp lại sổ BHXH của người lao động khi đã nghỉ việc

 • Số/ký hiệu: 742/TB-BHXH
 • 5217/BHXH-CĐ.BHXH
  • 5217/BHXH-CĐ.BHXH

   Thứ sáu, 29/12/2017

    Trích yếu: Triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn

 • Số/ký hiệu: 189/TB-BHXH
 • Số/ký hiệu: 2340/BHXH-VP
 • Số/ký hiệu: 1625/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 1625/BHXH-QLT

   Thứ sáu, 17/08/2018

    Trích yếu:  điều chỉnh HSCN cho NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN do mượn hồ sơ 

 • Số/ký hiệu: 01/HD-BHXH
 • số/ký hiệu: 1382/BHXH-QLT
  • số/ký hiệu: 1382/BHXH-QLT

   Thứ năm, 05/07/2018

   Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 6 tháng cuối năm 2018  

 • số/ký hiệu: 1261/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 2934/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 2934/BHXH-QLT

   Thứ sáu, 07/07/2017

   Trích yếu: Thông báo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2017

 • Số/ký hiệu: 2932/BHXH-QLT
 • 01/HDLN-SGDDT-BHXH
  • 01/HDLN-SGDDT-BHXH

   Thứ hai, 12/06/2017

   Trích yếu: Thực hiện BHYT Học sinh, Sinh viên năm học 2017 -2018

 • 2509/BHXH-QLT
  • 2509/BHXH-QLT

   Thứ hai, 12/06/2017

   Trích yếu: Một số nội dung lưu ý năm 2017 và năm 2018 (lần 1)

 • 2173/BHXH-KTTN
  • 2173/BHXH-KTTN

   Thứ sáu, 19/05/2017

     Trích yếu: Hổ trợ mức đóng BHYT cho 03 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh