• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm

 • Số / Ký hiệu: 611/TB-BHXH
  • Số / Ký hiệu: 611/TB-BHXH

   Thứ ba, 09/04/2019

   V/v viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4, 01/05

 • SỐ/KÝ HIỆU: 525 /BHXH-QLT      
 • 518/BHXH-CST
  • 518/BHXH-CST

   Thứ tư, 27/03/2019

   Trích Yếu: Cấp mất, hỏng; chốt sổ BHXH, BHTN cho người lao động khi nghỉ việc  

 • Số/ký hiệu: 459/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 459/BHXH-QLT

   Thứ ba, 19/03/2019

   Trích dẫn: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT BHTNLĐ-BNN đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Số/ký hiệu: 2382/BHXH-CĐBHXH
 • 2712/BHXH-CĐBHXH
  • 2712/BHXH-CĐBHXH

   Thứ ba, 27/11/2018

   Trích yếu: Thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế.

 • Số/ký hiệu: 01/HDLN-SLDTBXH-BHXH
 • Số/ký hiệu: 62/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 46/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 46/BHXH-QLT

   Thứ ba, 08/01/2019

   Trích yếu: Thông báo tỷ giá chuyển đổi tiền lương đóng BHXH 06 tháng đầu năm 2019

 • Số/ký hiệu: 45/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 45/BHXH-QLT

   Thứ ba, 08/01/2019

   Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

 • Số/ký hiệu: 2886/BHXH-QLT
 • Số/ký hiệu: 2863/BHXH-KHTC
 • Số/ký hiệu: HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH
  • Số/ký hiệu: HD 03/HDLN-SLDTBXH - BHXH

   Thứ ba, 11/12/2018

   Trích yếu: Thực hiện điều chỉnh đối tượng tham gia và mã quyền lợi BHYT cho một số đối tượng theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP 

 • Số/ký hiệu: 2809/BHXH-CĐBHXH
  • Số/ký hiệu: 2809/BHXH-CĐBHXH

   Thứ ba, 11/12/2018

    Trích yếu: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56/2017/TT-BYT + Hướng dẫn ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH + Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 

 • 2792/BHXH-QLT
  • 2792/BHXH-QLT

   Thứ sáu, 07/12/2018

   Trích yếu: Phối hợp thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT

 • Số/ký hiệu: 2749/BHXH-QLT
  • Số/ký hiệu: 2749/BHXH-QLT

   Thứ sáu, 30/11/2018

   Trích yếu: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT BHTNLĐ-BNN đối với người lao động là công dân nước ngoài

 • Số/ký hiệu: 1927/BHXH-VP
  • Số/ký hiệu: 1927/BHXH-VP

   Thứ ba, 20/11/2018

   Trích yếu: Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 • Số/ký hiệu: 2578/BHXH-VP