• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Cấp sổ thẻ

  518/BHXH-CST

  Trích Yếu: Cấp mất, hỏng; chốt sổ BHXH, BHTN cho người lao động khi nghỉ việc  

  Ngày ban hành:27-03-2019

  Ngày có hiệu lực:27-03-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  1555/TB-BHXH

  V/v cấp lại sổ BHXH của người lao động khi đã nghỉ việc

  Ngày ban hành:24-09-2018

  Ngày có hiệu lực:24-09-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 189/TB-BHXH

  Trích yếu: Giá trị sử dụng thẻ BHYT

  Ngày ban hành:12-02-2018

  Ngày có hiệu lực:12-02-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 1583/BHXH-CST

  Trích yếu: V/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 

  Ngày ban hành:09-08-2018

  Ngày có hiệu lực:09-08-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 1396/BHXH-CST

  Trích yếu: V/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 

  Ngày ban hành:06-07-2018

  Ngày có hiệu lực:06-07-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 826/TB-BHXH

  Trích yếu: V/v phân cấp, cấp lại sổ BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng, điều chỉnh thông tin và gộp sổ, xác nhận sổ BHXH

  Ngày ban hành:30-07-2018

  Ngày có hiệu lực:01-07-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết