• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Mẫu biểu

  MẪU BIỂU

 • Thứ ba, 17:26 Ngày 26/02/2019
 • MẪU BIỂU: THEO 5 LĨNH VỰC: 26 MẪU 

  STT NỘI DUNG GHI CHÚ GHI CHÚ
  1

   Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (5 MẪU + 2 PHỤ LỤC )

  Xem chi tiết  
   2

  Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (2 MẪU+ 2 PHỤ LỤC)

  Xem chi tiết  
  3

   Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. (8 MẪU)

  Xem chi tiết  
  4

  Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (7 MẪU)

   Xem chi tiết  
  5

  Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (4 MẪU)

   Xem chi tiết

  Bài viết liên quan