• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Luật BHXH; BHYT

  Số / Ký hiệu: 46/2014/QH13

  Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

  Ngày ban hành:25-02-2019

  Ngày có hiệu lực:25-02-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 143/2018/NĐ-CP

  Trích yếu: Nghị định quy định về Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  Ngày ban hành:15-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 58/2014/QH134

  Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (2014)

  Ngày ban hành:25-02-2019

  Ngày có hiệu lực:25-02-2019

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết