• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)

 • Thứ sáu, 16:01 Ngày 08/03/2019
 •          BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 9/03/2019 – 15/03/2019)

  THỨ, NGÀY

    NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ bảy

  9/03/2019

  -Tiếp nhận và trả kết quả (Huệ, Nghĩa, Đạt, Vân, Mai )

  - Xác nhận Sổ BHXH

  Thứ hai

  11/03/2019

  -7h30’: Họp giao ban

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 tại BVĐK Tỉnh BD

  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Kian Joo Can + Thanh tra Cty TNHH South East Apparel Ground – Vsip I (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Yazaki EDS VN- Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

  - Tham dự lớp học cao cấp chính trị từ ngày 11/3-15/3/2019

  -Tham dự TK công tác tuyên truyền BHXH năm 2018 – Lâm Đồng từ ngày 11/3-15/3/2019 (xe đ/c Hùng)

  -13h00’:Đối Thoại với Bà Phạm Thị Dung- Phòng Tiếp dân

  Thứ ba

  12/3/2019

  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Hansoll Vina + Thanh tra Cty TNHH Tân Thành – KCN Sóng Thần I (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Long Yi Industrial- KCN Mỹ Phước (xe đ/c A.Thành)

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 tại BVĐK Tư nhân BD

  - Khảo sát tình hình thực hiện Cv:2888/BHXH tại BHXH TX Dĩ An , Thuận An

   (xe đ/c Điền)

  -Tham dự Lớp học Bồi dưỡng kiến thức QLNN Ngạch Chuyên viên-Trường Chính trị  từ ngày 12/3-15/3/2019

  Thứ tư

  13/03/2019

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 3/2018 BVĐK Tỉnh BD từ ngày 13/3-15/3/2018

  - 7h30’: Làm việc tại BVĐK QT Becamex + Cty TNHH Y Tâm- BV Phụ Sản Nhi BD TX Thuận An (xe đ/c A.Thành)

  - Khảo sát tình hình thực hiện Cv:2888/BHXH tại BHXH TX Bến Cát, Bàu Bàng

   (xe đ/c Điền)

  -7h30’ :Thanh tra Cty TNHH Phú Xuân – TP.TDM

  -7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Estec VN- KCN Vsip I (xe đ/c Thanh)

  Thứ năm

  14/03/2019

  - 7h30’: Làm việc tại BV Mỹ Phước + BV SG BD – TX Bến Cát (xe đ/c A.Thành )

  -7h30’ Thanh tra Cty Cp Sao Việt- KCN Đồng An + Kiểm tra Cty TNHH May Mặc Premier Global VN- KCN Đồng An  (xe đ/c Điền)

  - Khảo sát tình hình thực hiện Cv:2888/BHXH tại BHXH TX Tân Uyên , Phú Giáo (xe đ/c Thanh)

  Thứ sáu

  15/03/2019

  - 7h30’: Làm việc tại PKĐK Đại Minh Phước + PKĐK Trần Đức Kết hợp  Thanh tra Cty TNHH Sung Shin A VN- TX Bến Cát (xe đ/c Điền)

  - Tham dự chương trình tư vấn PL BHYT- ĐPT tỉnh BD

  - Khảo sát tình hình thực hiện Cv:2888/BHXH tại BHXH H. Dầu Tiếng , Bắc Tân Uyên, TP.TDM (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Chí Hùng – TX Tân Uyên (xe đ/c Thanh )

  -8h30’: Họp tại Sở LĐTB & XH v/v thống nhất khen thưởng (xe đ/c Sơn)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  Trực xe trong tuần từ ngày 11/03-15/03 (xe đ/c Sơn) . Trực xe cơ quan 9/3-10/3/2019 (xe đ/c Điền)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Thắng, Vinh) .

                                                                                                   

          GIÁM ĐỐC

   

        LÊ MINH LÝ