• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 6/4/2019 –12/04/2019)

 • Thứ hai, 09:34 Ngày 08/04/2019
 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 6/4/2019 –12/04/2019) 

    

           BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

   

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 6/4/2019 –12/04/2019)

   

  THỨ, NGÀY

   NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ bảy

  6/4/2019

  - Tiếp nhận và trả kết quả ( Vân, Hiếu, Nghĩa, Tiếp, Lập)

  - Xác nhận Sổ BHXH, In tờ rời hàng năm

  Thứ hai

  8/4/2019

   

  -7h30’: Họp giao ban

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH May Mặc Corazon + Cty CP Hưng Khôi- TX Thuận An (xe đ/c Hùng)

  -7h30’: Giám định chuyên đề theo CV 566, 567, 568

   

  -Tham dự lớp học cao cấp chính trị từ ngày 8/4-12/4/2019

  Thứ ba

  9/4/2019

   

  -7h30’:  Làm việc tại Cty TNHH S Clean Wood + Cty CP S Furniture- TX Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Khảo sát đơn vị mới tại TX Thuận An

  -7h30’: Thanh tra LN Cty Tiền Phúc – Tân Uyên

  -7h30’: Thanh tra LN Y Tế BVĐK An Phú.

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH QT Pan Asia – TX Thuận An

  -7h30’: Giám định chuyên đề theo CV 566, 567, 568 (xe đ/c Thanh)

  Thứ tư

  10/4/2019

   

  - 7h30’ : Thanh tra LN Cty SXTMDV Ân Thịnh – TX Tân Uyên

  - 7h30’ : Thanh tra LN Y Tế PKĐK Bình Đáng

  - 7h30’ : Thanh tra Cty TNHH Skechers VN + Cty TNHH SXTM Hòa Thuận Phát – Thuận An (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Giám định chuyên đề theo CV 566, 567, 568 (xe đ/c Hùng)

  -7h30’ : Làm việc tại Cty TNHH TMDV Phúc Thịnh + Cty TNHH Vyoga World – TX Dĩ An (xe đ/c A.Thành)

  Thứ năm

  11/4/2019

  - 7h30’: Thanh tra LN Cty CP Thành Thắng Thăng Long- TX Tân Uyên

  - 7h30’: Thanh tra Cty TNHH K-PE + Trường MN Hoa Thủy Tiên – Thuận An

  (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Giám định chuyên đề theo CV 566, 567, 568 ( xe đ/c Hùng, Điền)

  -7h30’:  Làm việc tại Cty TNHH Hoàng Gia + Cty TNHH New World metal- TX Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: Khảo sát đơn vị mới tại TX Thuận An

  -7h30’: Tham dự HN BCH Đảng Bộ Khối – HT D- Trường chính trị

   

  Thứ sáu

  12/4/2019

  -7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH Triệu Phú Lộc -Tân Uyên

  -7h30’; Thanh tra Cty TNHH Phương Vi + Cty TNHH Bao bì Bảo Thịnh – Thuận An (xe đ/c Điền)

  -7h30’: Thanh tra Cty TNHH Furniture Resources VN – Thuận An (xe đ/c Thanh)

  -7h30’: Giám định chuyên đề theo CV 566, 567, 568

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 8/4-12/4 (xe đ/c Sơn) . Trực xe cơ quan 6/4-7/4/2019 (xe đ/c A.Thành)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Thắng, Vinh) .

                                                                                                   

         GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

        LÊ MINH LÝ