• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Lịch Công tác

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (từ ngày 30/3/2019 – 05/04/2019)

 • Thứ sáu, 15:40 Ngày 29/03/2019
 • THỨ, NGÀY

   NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Thứ bảy

  30/3/2019

  - Tiếp nhận và trả kết quả ( Huệ, Mai, Linh, Đạt, Vân)

  - Xác nhận Sổ BHXH, In tờ rời hàng năm

  - Bàn giao máy vi tính, bàn ghế cho BHXH Huyện TA, TDM, TU (xe đ/c Thanh)

  - Tiếp Đoàn BHXH VN từ ngày 30/3-31/3/2019 (xe đ/c Điền)

   

  Thứ hai

  01/4/2019

   

  -7h30’: Họp giao ban

  - Thẩm định chi phí KCB Quý 4/2018 tại BVĐK Tỉnh BD từ ngày 01/4-05/4/2019

  -7h30’: Kiểm tra Cty TNHH Trần Bình An – Dĩ An (xe đ/c Hùng)

  -13h00’: Họp BCH Công Đoàn viên chức Tỉnh BD

  -14h00’: Họp Tổ Giám định Chuyên đề - Phòng họp tầng III- BHXH tỉnh

  Thứ ba

  02/4/2019

   

  -7h30’:  Làm việc tại Cty TNHH Hà Gia + Cty TNHH Bao Bì Đông Phát – TX Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)

   

  Thứ tư

  03/4/2019

   

  - 8h00’ : Tham dự tòa đàm nâng cao hiểu quả hoạt động tuyên truyền trên phương tiện đại chúng – HT Sở Tư Pháp (xe đ/c Điền)

  - 8h00’ : Họp HĐND Kỳ họp lần thứ 9 – HT B – Tỉnh Ủy (xe đ/c Sơn)

  - 13h00’ : Họp Giao Ban Công đoàn viên chức tỉnh Quý 1/2019

  Thứ năm

  04/4/2019

  - 7h30’: Thanh tra LN Cty TNHH International Art Creation- TX Tân Uyên

  (xe đ/c Hùng)

  -8h30’: Hội Nghị trực tuyến công tác Thu BHXH, BHYT năm 2019 – Phòng Họp trực tuyến tầng III- BHXH tỉnh

  Tham dự HNTham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán Chi phí KCB theo định suất- Nhà Khách T78 từ ngày 04/4-05/4/2019 (xe đ/c A.Thành)

  Giám định chuyên đề từ ngày 4/4-5/4/2019 (xe đ/c Thanh, Điền)

   

  Thứ sáu

  05/4/2019

  -7h30’: Thanh tra LN Cty Dafi Tropicdane Fuurniture -Tân Uyên (xe đ/c Hùng )

  -7h30’; Làm việc tại Cty TNHH Mộc Cường Phát + Cty TNHH Danh Huy – TX Tân Uyên (xe đ/c A.Thành)

  -7h30’: HN BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 24- Khóa X- HT B – Tỉnh Ùy (xe đ/c Sơn)

  Ghi Chú : Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo quy định ban hành theo TB số 79/TB-BHXH ngày

  26/9/2016 và TB số 76/TB-BHXH ngày 9/5/2017 về việc sử dụng điện nước và ra vào trong cơ quan.

  - Trực xe trong tuần từ ngày 01/4-05/4 (xe đ/c Sơn) . Trực xe cơ quan 30/3-31/3/2019 (xe đ/c Thanh)

  Trực Bảo vệ : (Đập, Thắng, Vinh) .

                                                                                                   

   

          GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

        LÊ MINH LÝ