• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Chế độ Ốm đau

  Chế độ Ốm đau

 • Thứ hai, 14:07 Ngày 25/02/2019
 • CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

  1. Điều kiện hưởng:

  - Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN hoặc TNLĐ, BNN tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế;

  - Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

  - Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc các trường hợp trên

  Không được hưởng:

  - Tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

  - Điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN.

  - Bị ốm đau, tai nạn trong thời gian: nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ thai sản.

  2. Người lao động bị ốm đau không phải bệnh dài ngày

  2.1 Thời gian hưởng:

  Việc xác định người lao động làm nghề NN, ĐH, NH để tính thời gian hưởng chế độ ốm đau căn cứ vào nghề, công việc tại thời điểm bị ốm đau.

  Người lao động bị ốm đau, không phải bệnh dài ngày

  Đóng BHXH dưới 15 năm

  Đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

  Đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên

  Điều kiện làm việc bình thường

  30 ngày

  40 ngày

  60 ngày

  Điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, PCKV 0.7 trở lên

  40 ngày

  50 ngày

  70 ngày

  2.2 Mức hưởng :

  Mức

  hưởng chế độ ốm đau

  =

  Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

  X 75%

  Số ngày

  nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

  24 ngày

  3. Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

  3.1 Thời gian hưởng: hết 180 ngày mà vẫn ốm thì được hưởng tiếp nhưng tối đa bằng thời gian tham gia BHXH.

  3.2 Mức hưởng:

  Mức

  hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh dài ngày

  =

  Tiền lương tháng đóng BHXH của
  tháng liền kề trước khi nghỉ việc

  x t% x

  Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

  t = 50% nếu đóng BHXH dưới 15 năm; t = 55% nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm; t = 65% nếu đóng BHXH trên 30 năm

  4. Người lao động nghỉ trông con dưới 7 tuổi bị ốm:

  Thời gian hưởng: 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, 15 ngày làm việc nếu con từ 3 đến dưới 7 tuổi

  Mức hưởng:

  Mức

  hưởng chế độ ốm đau

  =

  Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

  X 75%

  Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

  24 ngày

  5. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau:

  Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa hồi phục.

  Thời gian hưởng

  Mức hưởng 01 ngày = 30% lương cơ sở

   

   

  Bài viết liên quan