• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Các văn bản khác

  Số/ký hiệu: 2863/BHXH-KHTC

    Trích yếu: Trích và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Ngày ban hành:17-12-2018

  Ngày có hiệu lực:17-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2497/BHXH-KTTN

  Trích yếu: Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định trước ngày cuối cùng của tháng

  Ngày ban hành:30-10-2018

  Ngày có hiệu lực:30-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 742/TB-BHXH

  Trích yếu: Nhận và trả kết quả cho cá nhân qua Dịch vụ Bưu điện

  Ngày ban hành:14-06-2018

  Ngày có hiệu lực:14-06-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 776/BHXH-KTTN

  Trích yếu: V/v hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh

  Ngày ban hành:29-03-2018

  Ngày có hiệu lực:28-03-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2292/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: V/v nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện có thực hiện kiểm tra, đối chiếu

  Ngày ban hành:01-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2291/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: Hoàn chỉnh hồ sơ giấy trước khi nộp cho cơ quan BHXH

  Ngày ban hành:01-10-2018

  Ngày có hiệu lực:01-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 785/BHXH -TN&TKQTTHC

  Trích yếu: không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH.

  Ngày ban hành:30-03-2018

  Ngày có hiệu lực:30-03-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  SỐ / KÝ HIỆU:1749/BHXH-TN&TKQTTHC

  Trích yếu: Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện

  Ngày ban hành:20-04-2017

  Ngày có hiệu lực:20-04-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết