• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Bộ máy tổ chức

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ QUAN 

   BAN GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH BÌNH DƯƠNG

  1/ Đ/c Lê Minh Lý – Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương ; ĐT : 0274.389 6767.

  -- Chỉ đạo, điều hành chung.
  - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
  - Người phát ngôn của cơ quan.
  - Trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan.
  - Đối thoại doanh nghiệp (với các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo lịch của UBND tỉnh)
  - Tổ trưởng Tổ thẩm định hồ sơ có thời gian công tác trước năm 1995. 
  - Xử lý văn bản đến.
  - Phụ trách Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Quản lý thu, Khai thác thu hồi nợ, Thanh tra - Kiểm tra.
  - Phụ trách Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã: Dầu Tiếng, Bến Cát.


  Email: lylm@binhduong.vss.gov.vn

  2. Đồng chí Nguyễn Duy Hiểu – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương. ĐT:


  - Ký giải quyết các công việc liên quan đến công tác sổ Bảo hiểm xã hội và thẻ Bảo hiểm y tế.
  - Ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động.
  - Phụ trách công tác công nghệ thông tin, công tác lưu trữ cơ quan.
  - Phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
  - Phụ trách Website Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  - Theo dõi công tác dân chủ cơ sở của cơ quan.
  - Phụ trách công tác đoàn thể cơ quan.
  - Phụ trách phòng Công nghệ thông tin, Sổ, thẻ, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
  - Phụ trách Bảo hiểm các huyện, thị xã: Dĩ An, Thành phố Thủ Dầu Một.

  Email: hieund@binhduong.vss.gov.vn