• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH THỊ XÃ THUẬN AN

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ THUẬN AN


         Địa chỉ:   Đường Nguyễn Văn Tiết, Thị trấn Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương.

  Phó Giám đốc quản lý điều hànhMai Văn Thủy - ĐT : 0274.3754715

  Phó giám đốc: Nguyễn Thái Sơn    - ĐT : 0274 6508942 

  Phòng nghiệp vụ    :   0274 3754715   -  0274.3754570 

  Fax : 0274.3760645     -     Email : thuanan@binhduong.vss.gov.vn