• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH THỊ XÃ TÂN UYÊN

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

   BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ TÂN UYÊN 


       

  Địa chỉ : Đường ĐT 746, khu phố 5, phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.


  Giám đốc: Thái Thị Phúc - ĐT : 0274.3641208
  Phó Giám đốc: Trương Thanh Như - ĐT : 0274.3 642808
  Phó Giám đốc:  Nguyễn Hữu Bằng – ĐT: 0274.3656297
  Phòng nghiệp vụ: 
  Văn phòng: 0274-3641600
  Bộ phận TNHS&TKQ: 0274-3642397
  Kế toán: 0274-3641600
  - Bộ phận thu: 0274-3656297- 0274-3642949
  - Bộ phận Sổ thẻ: 0274-3642808
  - Bộ phận chế độ: 0274 -3642059
  Fax : 0274.3641600 - Email : tanuyen@binhduong.vss.gov.vn

   

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ