• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH THỊ XÃ DĨ AN

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ DĨ AN 


        Địa chỉ:   Đường Nguyễn An Ninh, Thị xã Dĩ An, thị xã  Dĩ An - Bình Dương.

  Phó Giám đốc điều hànhPhạm Thị Hương Tuyền - ĐT : 0274.3 742 873

  Phó Giám đốcLê Quốc Dũng -ĐT : 0274.3 734 315

  Phòng nghiệp vụ: 0274.3 734 315

  Fax:  0274.3734315 - Email : dian@binhduong.vss.gov.vn

   

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ