• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH HUYỆN PHÚ GIÁO

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN PHÚ GIÁO 


       Địa chỉ : Khu Phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo - Bình Dương.

  Giám đốc : Nguyễn Kim Long - ĐT : 0274.3 672 403

  Phó giám đốc : Nguyễn Thanh Dũng - ĐT : 0274.3 672 403

  Phòng nghiệp vụ : 0274.3 672 403

   

  Fax : 06503674113 - Email : phugiao@binhduong.vss.gov.vn

   

  SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ