• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH HUYỆN DẦU TIẾNG

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

   BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DẦU TIẾNG 


           Địa chỉ : Khu Phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương.

  Phó Giám đốc điều hành: Lữ Hoàng Minh - ĐT : 0274.3561268

  Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hoà - ĐT : 0274 3561268

   

  Phó Giám đốc: Nguyễn Phượng Châu Khanh - ĐT : 0274 3561268

   

  Phòng nghiệp vụ: 0274.3 561 268

   

  Fax : 0274.3561268 - Email : dautieng@binhduong.vss.gov.vn

           

   

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ