• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

  Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đất Cuốc - Xã Đất Cuốc - Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương.

  Giám đốcNguyễn Văn Lợi. Điện thoại:   0274.3651 223                                               

  Phó Giám đốcNguyễn Minh Thuận - Điện thoại: 0274.3651224                                                  

  Phòng nghiệp vụ: 0274.3651225. 

  Fax:  0274.3651226     

  Email: bactanuyen@binhduong.vss.gov.vn