• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Giám định BHYT

  Số / Ký hiệu: 2693/BHXH-GĐBHYT

  Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành

  Ngày ban hành:23-11-2018

  Ngày có hiệu lực:23-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2692/BHXH-GĐBHYT

  Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành

  Ngày ban hành:23-11-2018

  Ngày có hiệu lực:23-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết