• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Tìm kiếm văn bản

  Tìm kiếm:

  Tìm kiếm theo:

  Phòng Chế độ BHXH

  Số/ký hiệu: 2382/BHXH-CĐBHXH

  Trích yếu: Thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT

  Ngày ban hành:12-10-2018

  Ngày có hiệu lực:12-10-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  2712/BHXH-CĐBHXH

  Trích yếu: Thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế.

  Ngày ban hành:27-11-2018

  Ngày có hiệu lực:27-11-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số/ký hiệu: 2809/BHXH-CĐBHXH

   Trích yếu: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56/2017/TT-BYT + Hướng dẫn ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH + Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 

  Ngày ban hành:11-12-2018

  Ngày có hiệu lực:11-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  5217/BHXH-CĐ.BHXH

   Trích yếu: Triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn

  Ngày ban hành:29-12-2017

  Ngày có hiệu lực:29-12-2017

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số /ký hiệu: 2809/BHXH-CĐ.BHXH

  Trích yếu: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56/2017/TT-BYT   

  Ngày ban hành:11-12-2018

  Ngày có hiệu lực:11-12-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 1592/BHXH-CĐBHXH

  Trích yếu: Chi trả chế độ BHXH ngắn hạn qua tài khoản cá nhân NLĐ  

  Ngày ban hành:10-08-2018

  Ngày có hiệu lực:10-08-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết

  Số / Ký hiệu: 719/BHXH-CĐ.BHXH

  Trích yếu: Một số lưu ý khi tiếp nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

  Ngày ban hành:03-03-2018

  Ngày có hiệu lực:03-03-2018

  Trạng thái văn bản:Đang có hiệu lực

  xem chi tiết