• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH.TP THỦ DẦU MỘT   

  Địa chỉ:   Số 18A Đường Phú Lợi - Phường Phú Lợi, Tp.  TDM - Bình Dương.

  Giám đốcPhan Minh Hải - ĐT : 0274 3889901

  Phó Giám đốcNguyễn Thị Thuỳ Dương- ĐT 02743889902 

  Phó Giám đốcLê Thị Huệ Linh- ĐT : 02743889903      

  Bộ phận Quản Lý Thu: 02743825837, 3889906

  Bộ phận sổ thẻ: 02743819631

  Bộ phận Chế Độ BHXH:02743889904

  Bộ phận kế toán: 02743889908

  Bộ phận tiếp nhận: 02743872380

  Văn phòng: 02743819632; fax 02743871417

  Email :thudaumot@binhduong.vss.gov.vn