• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  BHXH THỊ XÃ BẾN CÁT 

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ BẾN CÁT 

   Địa chỉ  Khu Phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát  - Bình Dương.

  Giám đốc: Nguyễn Phi Hiền - ĐT : 0274.3564 719

  Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nguyên: 0274.3564 719

  Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Tuyền ĐT : 0274.3564 719

   

  Phòng nghiệp vụ:

  Văn phòng: 0274.3558 608

  Bộ phận chế độ:  0274.3564 719

  Bộ phận thu: 0274.3557 841. 0274.3557 842

  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0274.3 91 35 35

  Bộ phận sổ thẻ: 0274.3910 070

  Fax :  0274.3558608 -Email : bencat@binhduong.vss.gov.vn