Tuyển sinh theo chương trình IATA

Chủ nhật, 08:22 Ngày 06/09/2015.
Trung tâm  Dịch vụ và Tư vấn Hàng Không, thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn: – Kỹ thuật Bảo Dưỡng Tàu Bay cơ bản mức A – An Ninh Hàng không theo tiêu chuẩn IATA – Tiếp viên Hàng khôngtheo tiêu chuẩn IATA
TOP