Thông báo

Thứ năm, 10:43 Ngày 29/09/2016.
Nhằm đáp ứng nhu phát triển của Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn Hàng không (thuộc Học viện HKVN), từ tháng 10/2016 chuyên trang chính thức của Trung tâm sẽ đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://aviationtraining.vaa.edu.vn/ Chuyên trang sẽ là nơi cung cấp các thông tin về khóa học, chương trình đào tạo, các kiến thức chuyên ngành hàng không và là nơi tư vấn cho người học, doanh nghiệp lựa chọn các khóa học phù hợp.
TOP