Hotline tư vấn

 

1 Tư vấn tuyển sinh Đại học Cao Đẳng chính quy  08. 38424762
2 Tư vấn tuyển sinh đại học vừa làm vừa học 08. 39970690
3 Tư vấn tuyển sinh trung cấp nghề 08. 38442269
4 Tư vấn tuyên sinh sơ cấp nghề  08. 38420751
5 Tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn IATA 08. 38420751
6 Tư vấn tuyển sinh đào tạo các lớp thường xuyên và theo yêu cầu DN  08. 38420751
7 Tư vấn tuyển sinh anh ngữ hàng không ALI  08. 38453787

 

TOP