Giới thiệu

Chủ nhật, 10:43 Ngày 26/07/2015.
Trung tâm dịch vụ và tư vấn Hàng không là tổ chức trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Ngành Hàng không nói riêng và cho xã hội nói chung.
TOP