Công tác cán bộ

Thứ hai, 10:32 Ngày 07/09/2015.
Để đảm bảo công tác cập nhật thông tin liên quan đến Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Phòng TCCB&QLSV đề nghị các trường hợp được thông báo trực tiếp “download” các mẫu văn bản kèm theo dưới đây – Ghi cập nhật thông tin ký tên gửi về ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phòng TCCB&QLSV, đồng thời gửi file đến email: hiepnh@vaa.edu.vn để bổ sung hồ sơ quản lý tại đơn vị.
TOP