Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 – Cảng vụ Hàng không miền Nam

Thứ hai, 08:24 Ngày 11/01/2016.

 

Cảng vụ Hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015. Mọi thông tin vui lòng xem file đính kèm tại đây

TOP