Thông báo mời nhận Giấy báo dự thi đại học VLVH 2016

Thứ hai, 14:50 Ngày 05/12/2016.

Học viện Hàng không Việt Nam kính mời thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 đến Phòng đào tạo – A10, trụ sở Học Viện hàng không Việt Nam nhận giấy báo dự thi vào ngày 06,07/12/2016.

Trân trọng!

TOP