Thông báo: Mua bảo hiểm năm học 2015 -2016

Thứ sáu, 10:30 Ngày 11/09/2015.

Căn cứ Thông báo số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016.

Căn cứ Thông báo số 2522/BHXH-THU ngày 05/08/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc điều chỉnh bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016.

Theo thông báo, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ bản nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT. Năm học 2015-2016 thực hiện 15 tháng từ tháng 01/10/2015 đến 31/12/2016.

Cụ thể:

Mức lương cơ bản tối thiểu là : 1.150.000đ

Số tiền sinh viên phải đóng     : 1.150.000đ x 4,5% x 15 tháng =  776.250đ/1SV

Nhà nước hỗ trợ 30%              : 776.250 x 30% = 232.875đ/1SV

Sinh viên đóng 70%                : 776.250 x 70% = 543.375đ/1SV

 

Một số trường hợp đặc biệt:

+ Đối với sinh viên đã đóng tiền mua BHYT 2015-2016 vào tháng 8/2015 với số tiền 435.000 thì các bạn hưởng thời gian bảo hiểm là 12 tháng ( từ 01/10/2015 – 30/09/2015).

+ Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT tại địa phương vui lòng photo thẻ BHYT và nộp lên phòng G.02 – cơ sở 2.

 

Vậy phòng Tổ chức cán bộ & QLSV thông báo để sinh viên các khoá trước biết và thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước.

 

 

Trân trọng thông báo.

Bài viêt liên quan

TOP